Anders omspringen met het hemelwater met Fluvio!

Bouw -of verbouwplannen? Wat met uw hemelwater rond uw woning. Waarop moet u letten bij (ver)bouwplannen en hoe kan u voldoen aan de reglementering rondom de waterregelgeving. Vooraf plannen kan al! Wij zoeken mee uit wat voor u mogelijk en voordelig is. Vraag nu al naar uw budgetvriendelijke oplossing! En voorkom later onnodige kosten.

  • Regenwater rechtstreeks laten infiltreren doorheen de oppervlakteverhardingen, halfverhardingen, grastegels, waterdoorlatende en waterpasserende klinkers en andere oplossingen van ArtStone.
  • Regenwater van daken of andere verharde oppervlakten tijdelijk ondergronds opvangen en infiltreren onder onze oprit, parking of terras met het Fluvio® infiltratie- en buffersysteem.

Deze systemen zorgen ervoor dat het regenwater na recupe niet moeten worden afgevoerd naar het rioleringsnet, waardoor dit minder wordt belast en het risico op wateroverlast verkleint.

Het Fluvio® buffer -en infiltratiesysteem is een betonnen, ecologisch systeem wat ervoor zorgt dat het teveel aan water wordt opgevangen en door buffering ter plaatse blijft tot op het moment dat het waterpeil gezakt is en opnieuw kan worden afgevoerd.